خدمت

طراحی مدل های درآمدی

طراحی مدل های درآمدی
طراحی مدل های درآمدی
طراحی مدل های درآمدی
طراحی مدل های درآمدی
طراحی مدل های درآمدی

طراحی مدل های درآمدی

۳۵۰٫۰۰۰تومان
1398.12.15
14:30-12:00
تهران
اضافه به سبد خرید

انتخاب مدل درآمدی درست می تواند ضامن موفقیت کسب و کار شما و یا مسبب شکست شما باشد. در این کارگاه به بررسی چگونه گی طراحی و انتخاب مدل درآمدی مناسب برای بیزنس شما میپردازیم.

در ابتدای کارگاه به بررسی کلیات چگونه گی طراحی مدل درآمدی مناسب و اصول اولیه آن می‌پردازیم. در بخش دوم کارگاه به صورت عملی به طراحی چند مدل درآمدی برای بیزنس‌های مورد درخواست حضار پرداخته و بر اساس آموخته‌های قسمت اول به تدوین مدل های درآمدی مناسب دست میزنیم.

این کلاس به مدت 2.5 ساعت برگزار می شود و برای اینکه بتوانیم به سئوالات حضار پاسخ دهیم تعداد شرکت کننده ها در هر دوره محدود می باشد.

پس از شرکت در این دوره در طول 7 روز پس از آن شما این امکان را خواهید داشت که از 45 دقیقه مشاوره خصوصی رایگان نیز استفاده نمایید.